Jagódki Jagódki Poziomki Poziomki Orzeszki Orzeszki Jarzębinki Jarzębinki Grzybki Grzybki

Przedszkole

Samorządowe Przedszkole nr 3 znajduje się przy ul. Moniuszki 4 w Kościanie. Jest placówką publiczną, oddaną do użytku w 1983r. Organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Kościanie.

Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:30. Czas pracy placówki dostosowany jest do czasu pracy rodziców, natomiast pobyt dzieci w przedszkolu jest zróżnicowany i zależy od życzeń opiekunów. Przedszkole położone jest w malowniczym dorzeczu Kanału Obry, z dala od zgiełku i ruchu ulicznego. Częstym miejscem spacerów i wycieczek jest pobliski Park Miejski im. Kajetana Morawskiego, gdzie dzieci mają możliwość poznawania naturalnego środowiska przyrodniczego. Placówka posiada V oddziałów, do których uczęszcza 125 dzieci. Do dyspozycji podopiecznych jest 5 sal z przylegającymi do każdej nowymi łazienkami. Sale w których przebywają dzieci są jasne, przestrzenne, urządzone w sposób funkcjonalny i estetyczny. Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są w oparciu o program wydawnictwa MAC- Edukacja " Nasze Przedszkole" M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej.

Do realizacji treści wykorzystywane są różne metody pracy:

  • prof. E. Gruszczyk - Kolczyńskiej  - zajęcia i zabawy z obszaru edukacji matematycznej,
  • kinezjologia edukacyjna  dr P. Dennisona  - zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia,
  • muzykoterapia - obszar edukacji kulturowo - estetycznej, zabawy relaksacyjne,
  • elementy metody I. Majchrzak - przygotowanie do nauki czytania i pisania,
  • metody aktywne: "gry dydaktyczne", "burza mózgów", "drama", "grupy zadaniowe", "symulacje", itp.
  • gimnastyka twórcza R. Labana, K. Orffa, W. Sherborne - ruch rozwijający, itp.
  • technika mandali - głównie w zajęciach plastycznych,
  • Plan Daltoński.

Dzieci biorą też aktywny udział w konkursach plastycznych i zawodach sportowych.
W celu wspomagania dzieci w rozwiązywaniu ich problemów i potrzeb, przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kościanie.
Jednym z wyznaczników jakości pracy przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko.

Naszym marzeniem jest, aby dzieci bez widocznego wysiłku, bez dużego stresu osiągnęły granice, które będą nas zdumiewały. Aby były niezwykle pomysłowe, miały bogaty słownik, rysowały, malowały, tańczyły oraz posiadały niepohamowany głód wiedzy, a przedszkole było bezpieczne, interesujące i przyjazne dzieciom w którym panuje klimat spokoju, rzetelnej pracy i życzliwości, a działania edukacyjne i wychowawcze stanowić będą przemyślaną całość.