Jagódki Jagódki Poziomki Poziomki Orzeszki Orzeszki Jarzębinki Jarzębinki Grzybki Grzybki

Zagrożenia dla dzieci płynące ze współczesnego świata

ZAGROŻENIA   DLA  DZIECI 

PŁYNĄCE ZE  WSPÓŁCZESNEGO  ŚWIATA

 

 

1. Pośpiech i brak czasu

       Na skutek pośpiechu w jakim człowiek żyje we współczesnym świecie jesteśmy coraz bardziej zmęczeni i zdenerwowani. Zachowanie staje się chaotyczne a kontakty z ludźmi powierzchowne. Spłyceniu ulegają relacje wewnątrzrodzinne . Tylko pozornie członkowie rodziny spędzają czas wspólnie, w rzeczywistości nieustannie się spieszą , nie mają go na wspólne przeżywanie tego, co najbardziej istotne. Faktycznie jak podkreśla Tomasz Szlendak pula wolnego czasu w rodzinie zależy od momentu w cyklu życia rodzinnego w którym znajduje ś\się dana rodzina, momentu życia każdego członka rodziny , oraz od kariery zawodowej rodziców. Najbardziej obarczone brakiem czasu są rodziny z małymi i dorastającymi dziećmi.

 

2. Brak uwagi i powierzchowność w relacjach wewnątrzrodzinnych.

         Z brakiem czasu nierozerwalnie łączy się niedostatek uwagi , który przejawia się pozornością interakcji z osobami najbliższymi . Dla wielu współczesnych rodzin charakterystyczna jest niecierpliwość przy obdarzaniu uwagą najbliższych. Brakuje refleksji nad drugim człowiekiem , nad sprawami dla niego istotnymi . Uwaga j czas rodziny zdecydowanie częściej skoncentrowana jest na przekazach medialnych.

Zdaniem T. Szlendaka głównym sposobem spędzania czasu jest oglądanie telewizji. Dziecko od kołyski wychowuje się z włączonym telewizorem który ,pełni funkcję wypełniacza wolnego czasu i głównego dostarczyciela rozrywki.

Zamiast zainteresowania najbliższych dziecko otrzymuje substytut ich obecności w postaci migającego obrazu i zmieniających się na ekranie postaci . W konsekwencji dziecko , które nie jest obdarzane uwagą osób dla niego ważnych , nie uczy się troski o drugiego człowieka i jego sprawy . Nie wie też jak dzieli swój czas z bliskimi.

 

3. Nadmiar bodźców.

        Żyjemy w rzeczywistości , która  atakuje rodzinę ogromną ilością bodźców w postaci nieustannie płynących w stronę każdego jej członka informacji , zachęt , pokus. Ich wpływom poddane jest również dziecko pozostawione bez kontroli przed ekranem telewizora czy komputera. Obrazy, dźwięk informacje niekorzystnie wpływają na jego system nerwowy , gdyż młody człowiek niczym gąbka chłonie to co na niego oddziałuje.

 

4. Nieuporządkowana codzienność

          Rodzice nieustannie spieszący się , nie mają czasu na tworzenie dziecku rzeczywistości celowo zaplanowanej. Życie współczesnej rodziny nie jest już wyznaczane przez rytm wspólnych posiłków , weekendów , czy świąt. Z perspektywy dziecka rzeczywistość rodzinna trudna jest do ogarnięcia i przewidzenia, nie wiadomo co i kiedy się wydarzy. Nie orientuje się ono , kto w danym dniu odbierze je z przedszkola – może to być mama, tata, babcia, dziadek lub ciocia . Po wyjściu pojedzie do babci , taty , spędzi czas z ciocią – opiekunką , a być może pojedzie z mamą do galerii handlowej na zakupy.

Dzieciom w tym nieuporządkowaniu przede wszystkim brakuje uwagi rodziców skoncentrowanej na nim i sprawach dla niego istotnych w stałych elementach dnia.

 

5. Wygórowane aspiracje

         Nadmierne oczekiwania rodziców wiodą w dwóch kierunkach:

        a)  w stronę stawiania przed dzieckiem wyzwań ponad siły – kiedy obarczone

 zostaje nadmierną ilością zadań . Zazwyczaj są one związane z edukacja poza przedszkolną lub poza szkolną dziecka i wynikają z przekonania o konieczności wypełnienia jego czasu wolnego .

       b)   w stronę kształtowania nieadekwatnego obrazu własnej osoby przez dziecko- mały człowiek , którego rodzice posiadają wygórowane aspiracje zaczyna wierzyć w swoje wyjątkowe możliwości .Wychowywany jest w tym przekonaniu często do momentu wyjścia poza środowisko domowe , najczęściej do etapu podjęcia edukacji przedszkolnej lub szkolnej. Konfrontacja własnych umiejętności , możliwości z tymi prezentowanymi przez rówieśników staje się bolesnym doświadczeniem dla dziecka , które w domu rodzinnym otrzymuje wzmocnienia nieadekwatnie wysokie , nieproporcjonalne do wysiłku włożonego w wykonanie zadania.

 

 

    Opracowała: mgr Lidia Małecka