Jagódki Jagódki Poziomki Poziomki Orzeszki Orzeszki Jarzębinki Jarzębinki Grzybki Grzybki

Ubezpieczenie

Drodzy Rodzice,

Zachęcamy do zawierania ubezpieczenia NNW dziecka (WARTA) na rok szkolny 2021/2022, które w razie wypadku zapewnia wypłatę odszkodowania, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (załącznik aktualny z ubiegłego roku).

Za roczną składkę 28 zł otrzymujemy ubezpieczenie na sumę 15.000,00 zł (wariant II).

Zgłoszenia do ubezpieczenia przyjmowane będą do 03.09.2021 roku w przedszkolu.

Po 3 września zostanie wystawiona polisa zbiorcza, której załącznikiem będzie lista ubezpieczonych osób. Polisa będzie dostępna w placówce.

Zapraszamy do zawarcia ubezpieczenia!

 

Kontakt do przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA : Sylwia Wojciechowska, tel: 606 301 738