Jagódki Jagódki Poziomki Poziomki Orzeszki Orzeszki Jarzębinki Jarzębinki Grzybki Grzybki

MASTER ECO

Nasze Przedszkole stara się o uzyskanie certyfikatu MASTER ECO.

Master Eco to znak jakości, wyróżnienie i  promocja przedszkoli, które w działaniach edukacyjno-wychowawczych w sposób ciągły upowszechniają koncepcję zrównoważonego rozwoju, są wzorem sposobu funkcjonowania w tym zakresie i włączają środowisko lokalne do działań przyjaznych przyrodzie.

Poprzez koncepcję zrównoważonego rozwoju rozumieć należy „sposób gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejszy szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń.”

Celem uruchomienia procedury związanej z nadaniem Master Eco jest promocja przyrody jako wartości i upowszechnienie zasad  zrównoważonego rozwoju w czterech aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Przedmiotem działań placówki jest poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w projektowaniu działań edukacyjno – wychowawczych w tym zakresie oraz podniesienie świadomości pracowników niepedagogicznych i rodziców na temat zrównoważonego rozwoju.

W ramach działań czekają nas następujące zadania:

 • wyjazd na wykopki
 • wycieczka do sadu
 • wycieczka na grzybobrania
 • sadzenie drzewa
 • założenie „mini gródka”
 • udział w akcji „Clean Up World”
 • happening pod hasłem „Szanuj żywność”
 • spotkanie z elektrykiem
 • wycieczka do wodociągów i stacji oczyszczania wody
 • realizacja projektu „Ekoeksperymentarium”
 • ustalenie „Kodeksu Ekologa”
 • zbiórka nakrętek oraz makulatury
 • współpraca z zaprzyjaźnioną drukarnią
 • spotkanie z przedstawicielami firmy Remli
 • spotkanie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska z UM
 • zbiórka dla TOZ w Kościanie