lisi ogon ręka wiewióra

Informacja dla rodziców

Drodzy rodzice !

1) Od poniedziałku 7 września 2020 roku nastąpi zmiana systemu odbioru dziecka z przedszkola. Rodzice, którzy przyjdą zgodnie z zadeklarowaną we wniosku lub deklaracji godziną odbioru dziecka, po odbiciu karty obecności oraz poinformowaniu przez domofon obsługi, tak jak to było dotychczas (grupa, imię i nazwisko dziecka), z zachowaniem reżimu sanitarnego, będą mogli sami wejść do szatni przedszkola, ubrać dziecko, a następnie wyjść, tak aby w szatni nie powstał tłok spowodowany zbyt dużą ilością rodziców. Rodzic nie wchodzi do sali. Dziecko z sali wyprowadza obsługa przedszkola, która będzie przebywać na korytarzu. Przypominamy, że do przedszkola po odbiór dziecka wchodzi wyłącznie jedna osoba, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk i założeniu maseczki zakrywającej usta i nos. Po przekroczeniu drugich drzwi wejściowych przedszkola (drzwi na elektromagnes – znajdujących się przy domofonie) należy je za sobą zamknąć. Każdy rodzic wchodzi osobno, po wcześniejszym poinformowaniu obsługi o przybyciu.

Dbajmy wspólnie o Nasze bezpieczeństwo!

Obiad w przedszkolu jest w godzinach od 11:30 do 12:00. Po obiedzie obsługa sprząta, zatem przebywa w salach, nie mogąc odebrać domofonu, który znajduje się na korytarzu. W związku z tym prosimy przychodzić po odbiór dziecka od godziny 12:30. Ta sama sytuacja odbywa się po podwieczorku, który jest w godzinach od 14:00 do 14:20. Prosimy o odbiór dziecka od godziny 14:25.

Rodzice których dzieci nie jedzą podwieczorku proszeni są o odbiór dziecka 5 min przed godziną 14.

Po godzinie 15:30 dzieci przebywają w salach na parterze. W związku z tym dzwonimy domofonem tylko na parter, informując obsługę o przybyciu podając grupę, imię i nazwisko dziecka. Ponownie zwracamy Państwu uwagę na godziny odbioru dziecka, zdeklarowane we wniosku lub deklaracji. W międzyczasie obsługa prowadzi dezynfekcję sal, gdzie nie znajdują się już dzieci, zatem nie odbierze domofonu.

Rano przyprowadzanie dzieci do przedszkola pozostaje bez zmian. Rodzic przychodzi tylko 5 minut przed wpisaną do wniosku lub deklaracji godziną pobytu w przedszkolu.

Prosimy nie zapominać o odbijaniu karty obecności zarówno rano, jak i po południu. Brak odbicia karty wiązać się będzie z pobraniem należności za całodzienny pobyt dziecka w przedszkolu, tj. od 6.30 -16.30.

Uwaga! Uprzejmie informujemy, iż w przypadku nieprzestrzegania godzin odbioru dziecka, zbyt długim przebywaniem w szatni lub na terenie przedszkola oraz niezachowywaniu reżimu sanitarnego (brak maseczek zakrywających usta i nos oraz niedezynfekowanie rąk), będziemy zmuszeni wrócić do obecnego systemu odbioru dziecka z przedszkola, tj. Państwo oczekujecie na dziecko na placu przedszkola, obsługa ubiera i przyprowadza dziecko.

2) Nastąpiła zmiana odnośnie odpłatności za przedszkole.

Informujemy, że od września 2020 roku opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonać przelewem na podany przez przedszkole numer konta bankowego, który znajduje się na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Organizacja”, po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z Panią Intendent, odnośnie kwoty wpłaty. Przelew można dokonać zarówno poprzez bankowość elektroniczną, jak i w oddziale banku.

W tytule przelewu należy wpisać: Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu - Imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc za który dokonywana jest odpłatność (np.: „Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu – Jan Nowak, Grzybki, m-c 09/2020”).

W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach można będzie dokonać odpłatności w formie gotówkowej w przedszkolu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z Panią Intendent.

3) Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, dnia 8 września 2020 roku, wyłącznie rano, w holu przedszkola na stoliku zostanie wystawiony pojemnik. Wkładamy do niego podpisaną imieniem, nazwiskiem i grupą dziecka oraz informacją czego dotyczy płatność zaklejoną kopertę z pieniędzmi.

Przypominamy:

  • Książki – według ustaleń w grupach;
  • Ubezpieczenie dziecka – 28,00 zł;
  • Rada Rodziców za miesiąc wrzesień – 15,00 zł (istnieje możliwość zapłaty z góry za kilka miesięcy – opłata miesięczna wynosi 15,00 zł).
« powrót

Nasze atuty

  • Przedszkole z tradycjami
  • Doświadczeni pedagodzy
  • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Poszerzona oferta edukacyjna
  • Serdeczna, rodzinna atmosfera
  • Bezpieczny i kolorowy plac zabaw
Galeria realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe