lisi ogon ręka wiewióra

Opieka wakacyjna w przedszkolu

W celu zapewnienia dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi przedszkola pełnego bezpieczeństwa odstępuje się w tym roku od organizacji tzw. dyżurów wakacyjnych, które powodowały przemieszczanie się dzieci między placówkami (informacja).

Nasze przedszkole przygotowuje się do zapewnienia opieki dla 16 dzieci w terminie od 01.07.2020 do 07.08.2020 r. w godzinach od 7.00 do 15.30

Opieka adresowana jest w pierwszej kolejności dla dzieci, których rodzice pracują powyżej 5 godzin dziennie i  nie są w stanie zapewnić im opieki w domu.

Rodziców którzy zgłosili chęć zapisu dziecka na dyżur letni prosimy o przesłanie wypełnionych dokumentów do dnia 19.06.2020 r. na adres: przedszkolenr3koscian@op.pl

W przesłanej do nas informacji prosimy także o podanie terminu zapisu dziecka na dyżur, godzin pobytu i numerów telefonów szybkiego kontaktu do zakładu pracy rodziców.

Informujemy, że opłata za dyżur letni wnoszona jest z góry pierwszego dnia rozpoczęcia uczęszczania dziecka na dyżur oraz, że nie ma zwrotów za nieobecności.

W przypadku większej liczby chętnych będą brane pod uwagę kryteria wprowadzone zarządzeniem Burmistrza Miasta Kościana. Kryteria ustalone zostały przez organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek kościańskich szkół i przedszkoli.

W przedszkolu obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na ich podstawie opracowano i wprowadzono szczegółowe procedury obowiązujące w przedszkolu.

« powrót

Nasze atuty

  • Przedszkole z tradycjami
  • Doświadczeni pedagodzy
  • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Poszerzona oferta edukacyjna
  • Serdeczna, rodzinna atmosfera
  • Bezpieczny i kolorowy plac zabaw
Galeria realizacja: Studio Fabryka, strony internetowe